Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tietokonepalvelu Hietaniemi (Y-tunnus: 2622791-6)
Kalevan Puistotie 15
33500 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sipi Hietaniemi
Puhelin 040 570 8434
Sähköposti sipi@tietokonepalveluhietaniemi.fi

REKISTERIN NIMI

Tietokonepalvelu Hietaniemen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Tietokonepalvelu Hietaniemen asiakkaaksi tai ostanut Tietokonepalvelu Hietaniemeltä tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tietokonepalvelu Hietaniemen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tietokonepalvelu Hietaniemen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tietokonepalvelu Hietaniemen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietokonepalvelu Hietaniemi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tietokonepalvelu Hietaniemen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tietokonepalvelu Hietaniemellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Tietokonepalvelu Hietaniemen myyntiin sähköpostitse myynti@tietokonepalveluhietaniemi.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tietokonepalvelu Hietaniemen käytössä, paitsi Tietokonepalvelu Hietaniemen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tietokonepalvelu Hietaniemen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tietokonepalvelu Hietaniemen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Tietokonepalvelu Hietaniemen salasanasuojatulla palvelimella.


EVÄSTEET

Viestintävirasto määrittelee evästeet seuraavasti: eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

MIHIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Käytämme Google Analytics -palvelua sivuston käytön seurannassa. Google Analytics kerää tietoja sivustolla käyvien toimista, joita hyödynnämme sivuston säätämiseen entistä asiakasystävällisemmäksi. Analyticsin keräämiä tietoja ei voida yksilöidä, eikä yksittäistä sivustolla käynyttä voida tunnistaa niistä. Hyödynnämme evästeitä myös mainonnassa. Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi kirjautumistietojen ja ostokorien tallentamista varten.